วันที่ 6 กันยายน 2565 ดร.สำรวย ภักดี รองผู้อำนวยกาContinue Reading

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ดร.สำรวย ภักดี รองผู้อำนวยกContinue Reading

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 โรงเรียนพระแสงวิทยาต้อนรับผContinue Reading

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยกาContinue Reading