วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนพระแสงวิทยาให้ความอนุเคราะห์อำเภอพระแสงจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอพระแสงเป็นประธาน ณ หอประชุมตาปี-อิปัน 1 โรงเรียนพระแสงวิทยา

ภาพกิจกรรม