การเปิดประมูลร้านค้าโรงเรียน
การประมูลร้านจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร