โรงเรียนพระแสงวิทยา ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2567 โดยมีนายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา ประธาน ตรวจเยี่ยม กำกับติดตามและดูแลความเรียบร้อยในการดำเนินการจัดสอบ ให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนในการดำเนินการสอบคัดเลือกในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม