วันที่ 9 มกราคม 2567 นางเบญญาภา ชัยยะ และนางสาวนฤมล คงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนที่เข่าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 รายการประกวดร้องเพลงคูณธรรม ชนะเลิศอันดับ 1 วันที่ 3 ธันวาคม 2566 รายการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ได้รับรางวัลเข้าร่วม และวันที่ 15 ธันวาคม รายการร้องเพลง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ณ โดมลูกท่านหญิง โรงเรียนพระแสงวิทยา