วันที่ 6 กันยายน 2566 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยาเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน เนื่องในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (การเรียนรู้ภาษาจีน) นำคณะนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนภาษา จำนวน 59 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายศิลปวัฒนธรรมจีน “สะพานสู่ภาษาจีน มิตรผูกมิตร” วิทยาเขตภาคใต้แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 โรงแรม ลากูน่า แกรนด’ แอนด’ สปา จ. สงขลา ณโดมลูกท่านหญิง โรงเรียนพระแสงวิทยา

ภาพเพิ่มเติม