วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีการประชุมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อรายงานผลการศึกษา แจ้งข้อตกลง ระเบียบปฏิบัติ และข่าวสารของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ณ ห้องประชุมตาปี-อิปัน 1 โรงเรียนพระแสงวิทยา

ภาพกิจกรรม