โรงเรียนพระแสงวิทยา 461 หมู่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ 077368121 
Email : psvschool@psv.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/Phrasaengvittaya