วันที่ 27-29 มิถุนายน 2567 โรงเรียนพระแสงวิทยา ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 322 คน เข้าร่วมโครงการคุณธรรมจริยธรรม ในกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีนายนพพร คงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นประธาน ซึ่งนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมตามฐาน และได้ร่วมโครงการปลูกป่าและต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ภาพกิจกรรม