ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนพระแสงวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในรายการต่างๆ
เนื่องในกิจกรรม “วันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2567

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 มิถุนายน 2567
ที่คุณครูภาษาไทยทุกท่าน หรือ ทางช่องทางเพจกลุ่มสาระฯ ค่ะ

facebook กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพระแสงวิทยา