วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพระแสงวิทยา จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่วันภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจากโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม โรงเรียนชัยบุรีพิทยา ตลอดจนผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรม โดยมีการประกวดการแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดีและวรรณกรรมไทยแบบต่างๆ อีกทั้งมีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โดมลูกท่านหญิง โรงเรียนพระแสงวิทยา

ภาพกิจกรรม