วันที่ 26 มิ.ย. 2567 โรงเรียนพระแสงวิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์วันต้านยาเสพติดโลก โดย

1.มีนักเรียนจากชุมนุมคลินิกเสมารักษ์ให้ความรู้เกี่ยวกับวันต้านยาเสพติดโลกที่หน้าเสาธง

2. ลูกเสือและนักเรียนโรงเรียนพระแสงวิทยาเดินขบวนรณรงค์วันต้านยาเสพติดโลกสู่ชุมชน

3. คณะครูและบุคลากรร่วมกันสวมเสื้อเหลืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบและแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด

4. ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่านสารจากกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันต้านยาเสพติดโลก

5. สภานักเรียนรณรงค์วันต้านยาเสพติดโลกทางเพจสภานักเรียนโรงเรียนพระแสงวิทยา

6. นักเรียนชุมนุมคลินิกเสมารักษ์ร่วมกันติดป้ายโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าและติดโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

 

ภาพกิจกรรม