วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพระแสงวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีน และสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาจีน รวมไปถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม ประกอบไปด้วยกิจกรรม การตอบคำถามชิงอั่งเปา การแสดงตรุษจีนของนักเรียน การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน โดยมีนายนภศูล ตุลยกุล ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมและได้กล่าวคำอวยพรให้กับนักเรียน ณ โดมลูกท่านหญิง โรงเรียนพระแสงวิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม