วันที่ 25 ธันวาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพระแสงวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ให้แก่คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง และเรียนรู้วัฒนธรรมในวันสำคัญของชาวต่างชาติที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และเพิ่มทักษะการเรียนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โดมลูกท่านหญิง โรงเรียนพระแสงวิทยา

ภาพกิจกรรม