วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น. นายนภศูล  ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยาและฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ณ ห้องประชุมตาปี อิปัน 1

ภาพกิจกรรม