วันที่ 25-26 มกราคม 2567 กลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดกิจกรรมยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ติวเข้มเติมเต็มความรู้ สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมตาปีอิปัน 1

ภาพกิจกรรม