วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ด้วยโรงเรียนพระแสงวิทยา ได้ดำเนินการจัดกิจจกรรมคนดีศรี พ.ส.ว. โดยมี นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบสายสะพายและของที่ระลึกให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีที่เรียนในรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โดมลูกท่านหญิง โรงเรียนพระแสงวิทยา