วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนสำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมตาปี-อิปัน 1 โรงเรียนพระแสงวิทยา