วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นประธานในการมอบช่อดอกไม้และสายสะพายเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 130 คน ณ โดมลูกท่านหญิง โรงเรียนพระแสงวิทยา