วันที่ 27 มกราคม 2565 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการอบรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Yc : Youth couneselor) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมตาปี-อิปัน 1 โรงเรียนพระแสงวิทยา