วันที่ 26 มกราคม 2565 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นประธานในการมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนเข้ารับ จำนวน 63 ทุน ณ ห้องประชุมตาปี-อิปัน 1 โรงเรียนพระแสงวิทยา