วันที่ 18 มกราคม 2566 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกิจกรรมมอบชุดนักเรียน โดยมีนักเรียนจำนวน 50 คน ในเครือข่ายของอำเภอพระแสงเข้ารับชุดนักเรียน ณ ห้องประชุมตาปี-อิปัน 1 โรงเรียนพระแสงวิทยา