วันที่ 16 มกราคม 2566 นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอพระแสง เป็นประธานงานวันครู ครั้งที่ 67 ปี พ.ศ. 2566 พร้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม และภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ โดยมีนางสุทธิยา พาร์เมนเทียร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพ 195 อ่านสารรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ประธานกล่าวคำปราศรัยเนื่องในโอกาสวันครู มีผู้แทนครูขับเสภาบูชาครู ครูอาวุโสนอกประจำการ นำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเชิญผู้ร่วมพิธี ยืนสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ครูอาวุโสประจำการ นำกล่าวปฏิญาณตน ประธานมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมตาปี-อิปัน 1 โรงเรียนพระแสงวิทยา

ภาพกิจกรรม คลิก