วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565  นายนภศูล  ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นางสาวนฤมล  คงทอง นางเบญญาภา  ชัยยะ และนางสาวจารุณี  บัวแย้ม คณะครูนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระแสงวิทยาได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นสิริมงคลแก่ครู นักเรียนและบุคลาการทางการศึกษา และได้จับรางวัลของขวัญให้แก่นักเรียน ณ ลานโดมลูกท่านหญิง โรงเรียนพระแสงวิทยา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก