วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนพระแสงวิทยา จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และคณะนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ โดมลูกท่านหญิง โรงเรียนพระแสงวิทยา

ภาพกิจกรรม