วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2566-2570 โดยมีนางเบญญาภา ชัยยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา และว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์ธิรา ดวงจันทร์ หัวหน้าแผนงานและงบประมาณโรงเรียนพระแสงวิทยาเป็นวิทยากร ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมตาปี-อิปัน 1 โรงเรียนพระแสงวิทยา