วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีการประชุมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อรายงานผลการศึกษา แจ้งข้อตกลง ระเบียบปฏิบัติ ข่าวสารของนักเรียน และมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมตาปี-อิปัน 1 โรงเรียนพระแสงวิทยา

ภาพกิจกรรม