วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา (Yc : Youth couneselor) โดยมีนายปรีชา เรื่องหวาน เป็นวิทยากร พร้อยด้วยอาจารย์นิตยาภรณ์ ลิ้มวิจิตรวงศ์ และอาจารย์เอมย์ เครือหวัง ณ ห้องประชุมตาปี-อิปัน 1 โรงเรียนพระแสงวิทยา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม