วันที่ 26 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นประธานในการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมปาริชาติ โรงเรียนพระแสงวิทยา