วันที่ 20 กันยายน 2565 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นประธานในการต้อนรับ คณะโรงเรียนวัดเนกขันมาราม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์มาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการศึกษา 4 ฝ่าย และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมตาปี-อิปัน 1 โรงเรียนพระแสงวิทยา