วันที่ 25 สิงหาคม 2565  โรงเรียนพระแสงวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของ “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” พระบิดาแห่งวิทยาศาตร์ไทย โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น วาดภาพระบายสี การแข่งขันโปสเตอร์ การแข่งขันอินโฟกราฟฟิก แข่งขันอัจฉริยภาพ การประกวดชุดรีไซเคิล และการแสดง Science  Show

ในการนี้ นายนภศูล  ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ณ หอประชุมตาปีอีปัน 1 โรงเรียนพระแสงวิทยา

>>>ภาพกิจกรรม<<<