วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ดร.สำรวย ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9/2564) พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีคณะครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะครูโรงเวียงสระ คณะครูโรงเรียนท่าชีวิทยาคม และคณะครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม เข้าร่วมอบรม ณ หอประชุมตาปี-อิปัน 1 โรงเรียนพระแสงวิทยา

ภาพกิจกรรม