วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นประธาน ในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดทักษะภาษาจีนและการประชาสัมพันธ์เพื่อสรรหานักศึกษาคุณภาพ จัดโดยสำนักวิชาการศิลปะศาสตร์ ภาษาจีน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ โดมลูกท่านหญิง โรงเรียนพระแสงวิทยา