วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นประธาน ในการมอบเกียรติบัตรให้กับ นายกฤษกร ชูสม เป็นผู้ได้รับรางวัลดีเด่น โครงการประกวดคลิปวีดีโอการพูดเชิงสร้างสรรค์ “คุณค่าของผ้าไทย” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ณ โดมลูกท่านหญิง โรงเรียนพระแสงวิทยา