วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมตาปี-อิปัน 1 โรงเรียนพระแสงวิทยา

>> ภาพกิจกรรม 1<<

>> ภาพกิจกรรม 2 <<