วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เนื่องด้วยวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์ ได้มีกำหนดการถวายต้นเทียนพรรษาตักบาตรขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 และมีกำหนดการจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถในวันที่ 2-8 ตุลาคม 2565 ในการนี้ นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกันตักบาตรข้าวของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคแทนเครื่องบริโภค เช่น สบู ยาสีฟัน ทิสชู จาน แก้ว เป็นต้น ณ โดมลูกท่านหญิง โรงเรียนพระแสงวิทยา