วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้ปกครองนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมตาปี-อิปัน