วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับนางสาวภัสนันท์ แก้วสี ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีวินัย มุ่งมั่น ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ เข้าเรียนครบทุกวันและทุกวิชา ในกิจกรรมเตรียมความพร้อมความฝัน สู่วันเป็นหมอ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดี อันดับ 1-10 ของโรงเรียน ณ โดมลูกท่านหญิง โรงเรียนพระแสงวิทยา