วันที่ 24 มิถุนายน 2565 สถานีตำรวจภูธรพระแสง ร่วมกับโรงพยาบาลพระแสง มูลนิธิกุศลศรัธาสุราษฎร์ธานี และนักเรียนชั้นมัธยมตอนปลายโรงเรียนพระแสงวิทยา ร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาต่อเนื่องสถานพยาบาล ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนพระแสงวิทยา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพกิจกรรม