วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 งานแนะแนวมอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โดมลูกท่านหญิง โรงเรียนพระแสงวิทยา