โครงการฝึกอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://en.mahidol.ac.th/youthcamp/