วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เดินทางไปส่งคุณครูอภิรักษ์ ขนอม เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับโอกาสในการพัฒนาด้านวิชาชีพในโรงเรียนขนาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม