ขอเลื่อนการรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.4 จากเดิมวันที่ 18 มีนาคม 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ตามประกาศของ ศธและคำสั่งของ สพฐ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563