วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางเบญญาภา ชัยยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา และคณะครู ร่วมแสดงความยินดี ต้อนรับ คุณครูรัฐพล ทองศรี ย้ายมาปฏิบัติราชการโรงเรียนพระแสงวิทยา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และยินดีต้อนรับผู้บริหารและ คณะครูที่มาส่งทุกท่าน ณ หอประชุมตาปี-อิปัน 1 โรงเรียนพระแสงวิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม