วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางเบญญาภา ชัยยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ คุณครูดวงพร รักเกาะรุ้ง ย้ายมาปฏิบัติราชการโรงเรียนพระแสงวิทยา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านคลองมวลที่มาส่งทุกท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม