วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น.

ขอเชิญคุณครูทุกคนและบุคลากรคนอื่นๆร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพคุณแม่ของคุณครูสุภิญญา ลิปิรุจิระ

ณ วัดเกาะเทวดา อ.ฉวาง