โรงเรียนพระแสงวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)