วันที่ 28 มกราคม 2564 นายนภศูล ตุลยกุล ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน “เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค” จำนวน 29 ทุน ทุนละ 1,000 บาท โดยมีผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมรับทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา การช่วยเหลือ หรือสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ หอประชุมตาปีอิปัน 1 โรงเรียนพระแสงวิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม