เนื้อหา

เชิญเข้าร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่งการกุศล พสว.แบ่งปันสานฝันเพื่อน้อง

เชิญเข้าร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่งการกุศล พสว.แบ่งปันสานฝันเพื่อน้อง

       ชมรมวิ่งโรงเรียนพระแสงวิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร
และศิษย์เก่าโรงเรียนพระแสงวิทยาเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศล พ.ส.ว. แบ่งปันสานฝันเพื่อน้องซุปเปอร์มินิมาราะอนและฟันรัน

สมัคคลิกที่นี่